باشگاه نانو | ارزیابی آزمایشگاه های شبکه توانا
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
ارزیابی آزمایشگاه های شبکه توانا

ارزیابی آزمایشگاه های شبکه توانا


باشگاه نانو برنامه های مختلفی برای ترویج فناوری نانو به کمک آزمایشگاه های توانا در سطح دانش آموزی دارد. برنامه هایی مانند برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی در آزمایشگاه ها و حمایت از برگزاری دوره های آموزشی در آزمایشگاه ها، ارائه کتب و فیلم های آموزشی، حمایت از پروژه های دانش آموزی، آموزش تخصصی کارشناسان آزمایشگاه ها از جمله برنامه های فعال سازی آزمایشگاه های توانا است.

یکی از برنامه های اصلی باشگاه نانو برای ایجاد انگیزه در بین مدیران و کارشناسان آزمایشگاه های توانا برای فعالیت بیشتر، رتبه بندی آنها و تقدیر از مسولان و مدیران این آزمایشگاه هاست.  

در این قسمت شما می توانید در مورد آزمایشگاه های برتر در سال های مختلف، جزییات ارزیابی انجام شده برای کل آزمایشگاه ها و همچنین وضعیت امتیاز و فعالیت های آزمایشگاه ها در حال حاضر، اطلاعات کسب نمایید.از مهم‌ترین پارامترهای موثر در امتیازدهی به آزمایشگاه‌ها می‌توان به تعداد دوره و سمینار برگزار شده در آن آزمایشگاه، تعداد دانش آموز و دبیر آموزش دیده در آزمایشگاه، میزان فعالیت آزمایشگاه در میزبانی نشست‌ها و دوره‌ها، کسب رتبه‌های مختلف استانی یا کشوری به واسطه انجام فعالیت در آزمایشگاه و شرکت در جشنواره‌های مختلف و از همه مهم‌تر گزارش‌دهی این فعالیت‌ها به باشگاه نانو، اشاره کرد. اطلاعات کامل نحوه ارزیابی آزمایشگاه ها را در آیین نامه ارزیابی آزمایشگاه های توانا در سایت باشگاه نانو می توانید مشاهده نمایید.