تست عنوان
close
باشگاه نانو | نانو در استان ها | مرکزی
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
مرکزی
filereader.php?p1=main_e96a7199411facaaa

استان مرکزی


نهادهای فعال استان :

- پژوهش‌سرای استاد سحاب تفرش

- پژوهش‌سرای شهید اسماعیل اسدی ساوه

- پژوهش‌سرای دانش آموزی کمیجان

- پژوهش‌سرای دانش آموزی امیر کبیر فراهان

- پژوهش‌سرای دانش آموزی جوان شازند

- پژوهش‌سرای دانش آموزی امام خمینی(ره) خمین

- پژوهش‌سرای دانش آموزی شهید حسن رضایی محلات

- اداره آموزش و پرورش شهرستان زرندیه

- پژوهش‌سرای دانش آموزی پروفسور حسابی شهرستان اراک

- آموزش و پرورش شهرستان ساوه

- پژوهش‌سرای دانش آموزی خلیج فارس ناحیه 1 اراک

- پژوهش‌سرای دکتر حسابی ناحیه 2 اراکfilereader.php?p1=main_0f2c248f421c41e8cfilereader.php?p1=main_dc7a43d48d2314295filereader.php?p1=main_ae8fc55ccdc61c981