تست عنوان
close
باشگاه نانو | نانو در استان ها | قزوین
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
قزوین
filereader.php?p1=main_7d2d4bdf29ffe37ef

استان قزوین


نهادهای فعال استان :

- پژوهش سرای دانش آموزی امیرالمومنین بوئین زهرا

- پژوهش سرای شهرستان البرز-قزوین

- آموزش و پرورش منطقه الموت شرقی

- پژوهش سرای دانش آموزی رازی آبیک

- آموزش وپرورش منطقه طارم سفلی

- آموزش و پرورش منطقه شال

- اداره آموزش و پرورش منطقه اسفرورین

- پژوهش سرای دانش آموزی خوارزمی تاکستان

- پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه 2 قزوین

- آموزش و پرورش ناحیه 1 قزوینfilereader.php?p1=main_0f2c248f421c41e8cfilereader.php?p1=main_dc7a43d48d2314295filereader.php?p1=main_ae8fc55ccdc61c981