تست عنوان
close
باشگاه نانو | نانو در استان ها | فارس
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
فارس
filereader.php?p1=main_bbef1f8f79685c0e4

استان فارس


نهادهای فعال استان :

- پژوهش‌سرای دانش آموزی امام صادق (ع) خرامه

- پژوهش‌سرای دانش آموزی رازی ممسنی

- پژوهش‌سرای ابوریحان بیرونی زرین دشت

- آموزش و پرورش منطقه بیرم

- پژوهش‌سرای فارابی مرودشت

- پژوهش‌سرای امام محمدباقر(ع) اشکنان

- آموزش و پرورش منطقه جویم لارستان

- آموزش و پرورش گراش

- پژوهش‌سرای ابن سینا مرودشت

- آموزش و پرورش شهرستان آباده

- اداره آموزش و پرورش منطقه خفر

- پژوهش‌سرای دانش آموزی فارابی شهرستان داراب

- پژوهش‌سرای دانش آموزی رازی ارسنجان

- پژوهش‌سرای دانش آموزی لارستان

- پژوهش‌سرای دانش آموزی علامه دوانی کازرون

- آموزش و پرورش شهرستان خرم بید

- پژوهش‌سرای دانش آموزی ناحیه 3 شیراز

- پژوهش‌سرای دانش آموزی سینا اقلید

- آموزش و پرورش شهرستان مهر

- آموزش و پرورش منطقه سرچهان فارس

- پژوهش‌سرای دکتر حسابی ناحیه 4 شیراز

- پژوهش‌سرای دانش آموزی برنا جهرم

- پژوهش‌سرای جابربن حیان شیراز

- پژوهش‌سرای پروفسور مهدی نظامی شهرستان فسا

- پژوهش‌سرای دانش آموزی رازی شیراز

- آموزش و پرورش شهرستان استهبان

- پژوهش‌سرای دانش آموزی دکتر شهریاری نی‌ریزfilereader.php?p1=main_0f2c248f421c41e8cfilereader.php?p1=main_dc7a43d48d2314295filereader.php?p1=main_ae8fc55ccdc61c981