تست عنوان
close
باشگاه نانو | نانو در استان ها | خراسان جنوبی
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
خراسان جنوبی
filereader.php?p1=main_e1a6d9f16ca968705

استان خراسان جنوبی


نهادهای فعال استان :

- پژوهش‌سرای دانش آموزی شهید علی ایزد پناه دستگردان

- پژوهش‌سرای دانش آموزی استادفروزانفر شهرستان بشرویه

- پژوهش‌سرای دکتر گنجی شهرستان زیرکوه

- پژوهش‌سرای دانش آموزی علامه سعیدی درمیان

- پژوهش‌سرای دانش آموزی رازی سرایان

- پژوهش‌سرای دانش آموزی دکتر حسابی طبس

- پژوهش‌سرای دانش آموزی جابربن حیان شهرستان بیرجند

- پژوهش‌سرای علامه فاضل تونی

- پژوهش‌سرای دانش آموزی ابن سینا نهبندان

- پژوهش‌سرای دانش آموزی امام رضا (ع) قائنfilereader.php?p1=main_0f2c248f421c41e8cfilereader.php?p1=main_dc7a43d48d2314295filereader.php?p1=main_ae8fc55ccdc61c981