تست عنوان
close
باشگاه نانو | نانو در استان ها | اردبیل
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
اردبیل
filereader.php?p1=main_f37c8a04e4d616728

استان اردبیل


نهادهای فعال استان :

- پژوهش‌سرای فرزانگان خلخال

- آموزش و پرورش نمین

- اداره آموزش و پرورش منطقه جعفر آباد (منطقه قشلاق دشت)

- آموزش و پرورش ناحیه 2 اردبیل

- پژوهش‌سرای دانش آموزی آیت الله مروج ناحیه 1 اردبیل

- آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد مغان

- پژوهش‌سرای دانش آموزی مشکین شهر

- پژوهش‌سرای دانش آموزی بیله سوار

- پژوهش‌سرای استاد باباصفری اردبیل

- آموزش و پرورش شهرستان اردبیلfilereader.php?p1=main_0f2c248f421c41e8cfilereader.php?p1=main_dc7a43d48d2314295filereader.php?p1=main_ae8fc55ccdc61c981