باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | آیین نامه‌های توانا
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
آیین نامه‌های توانا
filereader.php?p1=main_1b76dca9abb8ce923

آیین نامه‌های توانا


شبکه آموزشی آزمایشگاه‌های دانش آموزی در تلاش است حداکثر بهره برداری از آزمایشگاه‌های تجهیز شده انجام شود. بدین منظور آیین‌نامه‌های حمایتی و اجرایی مختلفی در نظر گرفته شده است که کارشناسان و مدیران مراکز با استناد به این آیین‌نامه‌ها می‌توانند فعالیت‌های خود را انجام داده و از حمایت‌های مادی و معنوی در نظر گرفته شده بهره‌مند شوند. هدف اصلی از تدوین این آیین‌نامه‌ها، ایجاد دستورالعمل‌های حمایتی و اجرایی یکپارچه برای مراکز تجهیز شده است که مسیر اجرا را هرچه بیشتر برای مسولان آزمایشگاه‌ها روشن نماید.