تست عنوان
close
باشگاه نانو | جشنواره | طرح‌های پنجمین دوره
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
طرح‌های پنجمین دوره

موضوع : ساخت کفی کفش بوگیر و آنتی باکتریال نانویی


نویسندگان : فاطمه ترابی، سارا یزدان نژاد


موضوع : بررسی خواص فیزیکی بلور مایع نماتیک مخلوط شده با نانو ذرات


نویسندگان : علی راشدی ، محمد هاتفی، امیر حسین کاویانی، حسین کیان ارثی، حسین جمالی، علی ملکی


موضوع : تهیه زخم پوش مؤثر در بهبودی زخم


نویسندگان : آیه خورشیدیان، بهار مصطفوی


موضوع : سنتز و شناسایی مزوحفره پلی 2-هیدروکسی‌اتیل متاکریلات (PHEMA)MCF حاوی نانو ذرات پالادیم و کاربرد آن در واکنش سوزوکی


نویسندگان : فاطمه باقی، محدثه ذهبی،ریحانه جوهری، فائزه صیادی، مرضیه سادات میرنیام، حامد جوهری


موضوع : بررسی و تولید نانو الیاف خرزهره،خرزهره-رزماری و رزماری بر شپشه آرد کامل


نویسندگان : الهام یثربی ، زهرا کاویانی


موضوع : تهیه نانو کلوئیداکسید روی با دستگاه انفجار الکتریکی سیم و بررسی تیمار آن بر رشد ذرت سینگل کراس 704


نویسندگان : ملیکا طاهری، حانیه عطایی


موضوع : الیاف نانو کامپوزیتی سلولز استات مس


نویسندگان : محمد زندوکیلی


موضوع : آفت کش‌طبیعی برای درختچه‌ی زرشک


نویسندگان : غلامرضا نظری، رامین نظری


موضوع : مجموعه آموزشی نانو پیام


نویسندگان : سید امیر محمد ملانوروزی


موضوع : حذف یون کروم فلزی از فاضلاب صنعتی توسط جاذب مزوپروس سیلیکا/اکسید آهن راهنمای تهیه مقاله کوتاه جامع ساختارفارسی


نویسندگان : الهه صادقی، زهرا جلالی فیروزکوهی


موضوع : دستگاه جمع‌کننده گرد و غبار و تصفیه هوا با استفاده از تکنولوژی نانو ذرات TiO2 اصلاح‌شده با ZnO


نویسندگان : محمد حسین صرفی، محمد قدیمی، امیرحسین جعفری


موضوع : سنتز گرافن اکسید کاهش یافته با استفاده از مواد دور ریز


نویسندگان : زهرا رضایی، نرگس احمدی، شبنم آفاقی سرای


موضوع : تهیه و بررسی خصوصیات نانوالیاف پلی اکریلونیتریل عاملدار شده بمنظور حذف رنگزای مستقیم از محلول های آبی


نویسندگان :فرید گزانی ،علی رضا صل علی نائینی و محمد حسین عبدی


موضوع : سنتز ایروژل


نویسندگان : محمد حسین عالمشناس


موضوع : تغییرات بیان ژن در برنج تحت تاثیر تنش خشکی


نویسندگان :علی نعمتی، علیرضا غلامی، امیرحسین بزمی


موضوع : بررسی کارایی نانو ذرات تیتانیم دی‌اکسید در حذف حشره کش کلوتیانیدین از محیط‌های آبی


نویسندگان : کاوه آهنگر


موضوع : ساخت کربن فعال با استفاده از فعال سازی شیمیایی ساقه و غوزه پنبه


نویسندگان : کیمیا قاید عبدی بوشهری، فاطمه معصومی


موضوع : رطوبت سنج نانوئی


نویسندگان : معظمه جزینی زاده


موضوع : سنسور گاز آمونیاک بر پایه نانوکامپوزیت اکسید روی – پلی تیوفن


نویسندگان : احمدرضا نیستانی، حسین محمدی، هادی ملکشی