باشگاه نانو | جشنواره | آیین نامه و فرم ثبت نام
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
آیین نامه و فرم ثبت نام

آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها


در این بخش می توانید اطلاعات مربوط به آیین نامه ها و قوانین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو را ،که شامل 4 قسمت می‌باشد؛ به تفکیک مشاهده نمایید. اهم مواد موجود در هر یک از آیین نامه ها به شرح ذیل می‌باشد:

دراین بخش می توانید اطلاعات مربوط به بخش های مختلف جشنواره دانش آموزی علوم وفناوری نانو را که شامل 3 قسمت می باشد;به تفکیک مشاهده نمایید.بخش های جشنواره به شرح ذیل می باشد:

1-مقالات(مشمول کلیه دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه دوم(نهم)و بالاتر)

2-کارسازه(مشمول کلیه دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه دوم(نهم)و بالاتر)

3-آثارهنری که در این بخش مشمول کلیه رده های تحصیلی دانش آموزی می باشد.