باشگاه نانو | جشنواره | جشنواره جاری
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
جشنواره جاری
filereader.php?p1=main_26e34f4fef1ab84ea

اطلاعات جشنواره جاری


دانش‌آموزان در این بخش می توانید اطلاعات مربوط به جشنواره جاری رامشاهده نمایید.با مراجعه به قسمت تقویم رویدادها می توانید از زمان رویدادهای مختلف مطلع شوید.

راهنمای ثبت نام به صورت شماتیک مراحل مختلف ثبت نام آنلاین را توضیح می دهد.