تست عنوان
close
باشگاه نانو | جشنواره | آمار استانی جشنواره
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
آمار استانی جشنواره

  نمودار تجمعی کل مقالات ارسال شده به دوره های مختلف جشنواره به تفکیک استان


filereader.php?p1=main_05ce01a4e0062fb8b
نمودار تجمعی مقالات برگزیده مربوط به هر استان در دوره‌های قبلی جشنواره


filereader.php?p1=main_d56203b84d6809700