باشگاه نانو | جشنواره | آمار
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
آمار
filereader.php?p1=main_02fc1288653e0f755

آمار جشنواره


بعد از اتمام هر دوره جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، آمار و ارقام آن در قالب جدول و نمودارهای مختلف درآمده که در این قسمت آورده شده است. این بخش دارای 3 زیربخش بوده که شامل آمار کلی جشنواره، آمار استان‌ها در جشنواره و نیز برگزیدگان هر دوره است.

برای مشاهده اطلاعات هر بخش بر روی آن کلیک نمایید.