باشگاه نانو | المپیاد نانو | آمار المپیاد
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
آمار المپیاد
filereader.php?p1=main_253e751e4b60caf19

آمار المپیاد


بعد از اتمام هر دوره المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، آمار و ارقام آن در قالب جدول و نمودارهای مختلف درآمده که در این قسمت آورده شده است. این بخش دارای 3 زیربخش بوده که شامل آمار کلی المپیاد، آمار استان‌ها در المپیاد و نیز برگزیدگان هر دوره است.

برای مشاهده اطلاعات هر بخش بر روی آن کلیک نمایید.