باشگاه نانو | المپیاد نانو | آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها
filereader.php?p1=main_911af7aa209e00b49

آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها


در این بخش می توانید اطلاعات مربوط به آیین نامه ها و قوانین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو را ،که شامل 4 قسمت می‌باشد؛ به تفکیک مشاهده نمایید. اهم مواد موجود در هر یک از آیین نامه ها به شرح ذیل می‌باشد:

در بخش آیین نامه فعالیت دبیرخانه های استانی مواردی همچون امور مربوط به مسئولین نهادهای ترویجی، پیگیری نامه های ارسالی از باشگاه نانو، اطلاع رسانی دبیرخانه ها به مراکز ذی ربط، دریافت پوستر، پیگیری و برنامه ریزی برای ثبت و شروع به فعالیت نهادهای جدید و .... قید شده است.

در قسمت آیین نامه نهادهای ترویجی به امور مربوط به ثبت نام و نیز راهنمایی حضور داوطلبین در جلسه آزمون و.... اشاره گردیده است.

* لازم به ذکر است که تمامی وجوه تشویقی براساس این آیین نامه، به نهادهای ترویجی تعلق می گیرد.

در آیین‌نامه پرداخت حوزه‌ها برای آگاهی از نحوه بررسی و دستیابی به جزییات مربوط به هزینه‌های حق‌الزحمه مسئولین وعوامل اجرایی حوزه ها، می توانید به این بخش مراجعه نمایید.

در قسمت آیین نامه طراحی سوالات نیز با توجه به بررسی کیفیت سوالات طراحی شده توسط تیم داوری، میزان وجه تخصیص یافته به هر سوال با توجه به این آیین نامه به طراح تعلق می‌گیرد.

برای مشاهده جزئیات کامل و دقیق لازم است متن هر یک از آیین نامه ها مطالعه شود.