باشگاه نانو | المپیاد نانو | اطلاعات المپیاد جاری
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
اطلاعات المپیاد جاری
filereader.php?p1=main_4c1f6560bfac91978

اطلاعات المپیاد جاری


در این بخش می‌توانید اطلاعات مربوط به المپیاد جاری را مشاهده نمایید. با مراجعه به قسمت تقویم رویدادها می‌توانید از زمان رویدادهای مختلف مربوط به ثبت نام، ویرایش، دریافت کارت و... مطلع شوید.

راهنمای ثبت‌نام به صورت شماتیک مراحل مختلف ثبت‌نام آنلاین را توضیح می‌دهد و گزارش ثبت‌نام آمار لحظه‌ای ثبت‌نام را به تفکیک شهر یا استان یا نهادترویجی ارائه می‌کند.