باشگاه نانو | المپیاد نانو | معرفی المپیاد دانش آموزی نانو
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
معرفی المپیاد دانش آموزی نانو
filereader.php?p1=main_0f2c248f421c41e8c

معرفی المپیاد دانش آموزی نانو


«المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو» فعالیتی است که ابتکار برگزاری آن با این عنوان متعلق به کشور ماست. به این معنا که در کشورهای دیگر مسابقات دانش‌آموزی با تعیین یک طرح مشخص و یا اردوهای یک هفته‌ای آموزش فعالیت‌های آزمایشگاهی برگزار می‌شود. اما ترکیب مناسبی از رقابت همزمان در حیطه تئوری و عملی که همه مباحث اصلی مطرح در علوم و فناوری نانو را در برگیرد، تا به حال در هیچ کشوری اجرا نشده است.

از اهداف برگزاری المپیاد نانو می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• شناسایی استعدادهای برتر دانش‌آموزی

• کمک به پایدارسازی جریان تربیت نیروی انسانی در زمینه فناوری نانو

• کمک به پیشتازی جمهوری اسلامی ایران در آموزش پایه نانو


تاکنون 8 دوره المپیاد دانش‌آموزی نانو در دو مرحله به صورت برگزاری یک آزمون تئوری در سطح کشور و در مرحله دوم، برگزاری یک اردوی علمی برای برگزیدگان مرحله اول برگزار گردیده است و برگزیدگان نهایی با توجه به آزمون‌های مرحله دوم معرفی شده‌اند. در 2 دوره اول المپیاد اردوی علمی در پژوهشگاه صنعت نفت و اردوی دوره سوم، چهارم ، پنجم و ششم در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و دوره هفتم در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار گردیده است.

فعالیت‌های زیر به عنوان بخش‌های اصلی اردوی علمی مرحله دوم المپیاد هستند:

• برگزاری کارگاه‌های عملی در آزمایشگاه؛

• برگزاری دوره شبیه‌سازی در فناوری نانو؛

• برگزاری بازدیدهای تخصصی و عمومی از مراکز تحقیقاتی نانو؛

• مقاله‌نویسی علمی؛

• آزمون تئوری و شفاهی نهایی.