باشگاه نانو | المپیاد نانو
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
المپیاد نانو
filereader.php?p1=main_0f2c248f421c41e8c

معرفی المپیاد دانش آموزی نانو

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو یک فرآیند ترویجی- رقابتی برای کشف علایق و استعدادهای دانش آموزان در حوزه فناوری نانو که از سال 1389 آغاز شده است ....

filereader.php?p1=main_a3bca5f8d46f8b395

اخبار المپیاد

رویدادهای متفاوت و متنوع المپیاد نانو و اطلاع رسانی موارد ضروری مرحله کتبی و عملی المپیاد در این بخش منعکس می شود ....

filereader.php?p1=main_abceb77e590a4a83a

اطلاعات المپیاد جاری

تعداد نهادهای ترویجی و آمار ثبت نام شهرستانها و استانها و سایر اطلاعات مربوط به المپیاد جاری را در این قسمت ببینید ....

filereader.php?p1=main_e7a22bb937c4e0a3e

منابع

سرفصل‌های المپیاد نانو با توجه به مباحث پایه فناوری نانو طراحی و مقالات علمی بعنوان منابع المپیاد در این قالب دسته بندی شده و قابل دسترسی است ....

filereader.php?p1=main_aa41625296586e9d9

اردوی عملی مرحله دوم المپیاد

برگزیدگان آزمون کتبی هر دوره از المپیاد در یک دوره حضوری آموزشی- تفریحی با محتوای علمی پیشرفته شرکت می کنند که در تابستان هر سال برگزار می گردد ....

filereader.php?p1=main_911af7aa209e00b49

آیین نامه ها و فرم ها

فرآیند اجرایی مراحل مختلف المپیاد مستلزم تدوین آیین نامه هایی است که متن آنها و فرم های مربوط به اجرای آنها در این قسمت ارایه شده است ....

filereader.php?p1=main_253e751e4b60caf19

آمار

بررسی سیر تحول و تکمیل اجرای المپیاد در استانهای مختلف و طی سالیان اجرای این رویداد علمی از طریق آمار در این بخش قابل مشاهده است ....