باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | راهنمای درخواست تجهیز
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
راهنمای درخواست تجهیز
 filereader.php?p1=main_fdd99476b3e617660

راهنمای درخواست تجهیزات


 باتوجه به گسترش چشمگیر فناوری نانو و آشنایی دانش آموزان کشوربا این فناوری، وجود یک فضای آزمایشگاهی مناسب برای انجام فعالیتهای‌ پژوهشی ضروری‌ و کاربردی به نظرمی رسد. تمامی مدارس‌ و پژوهش‌سراهای دولتی و غیردولتی امکان‌ درخواست برای تجهیز‌ مراکز خود‌ را‌ دارند. به‌منظور خرید تجهیزات‌ توانا و استفاده از طرح های‌ حمایتی به ترتیب مراحل بیان شده در ذیل عمل نمایید.

1- ثبت نام

نماینده‌ مرکز درخواست‌کننده،لازم‌است‌ در لینک‌ (http://www.iranlabexpo.ir)‌ قسمت‌‌‌ ثبت‌نام‌‌خریدار وارد‌شده ، اطلاعات‌خود را وارد کرده  و ثبت نام نماید.


2- تماس با باشگاه نانو

 پس از ثبت‌نام لازم‌است‌ با قسمت تجهیزات‌ آزمایشگاهی‌ توانا درباشگاه‌ نانو تماس گرفته‌شده و درخواست‌ خرید تجهیزات و راه اندازی آزمایشگاه فناوری‌ نانو اعلام‌ شود. همچنین دراین‌ مرحله، باید نماینده‌ خریدار‌ به صورت مکتوب به‌ باشگاه نانو معرفی شود.

راه های ارتباطی : 

  •  حضور درنمایشگاه تجهیزات وموادآزمایشگاهی ساخت ایران
  •   تلگرام : tavanananoclub@  
  •   تلفن :  6-02122896415
  • فکس : 02122896413  
  •  ایمیل : nanoclub.tavana@gmail.com
آدرس : تهران، خیابان دکترشریعتی، پایین تر ازحسینیه ارشاد، دشتستان سوم، پلاک 10، طبقه 3


3- ارسال فرم درخواست

مرکز درخواست کننده می‌بایست تجهیزات موردنظرخود را انتخاب نموده، فرم درخواست را از اینجا دریافت و تکمیل نماید. مراکز برای انتخاب تجهیزات می توانند از تیم فنی باشگاه نانو مشاوره بگیرند.


4- صدورپیش فاکتور

 بعد از ثبت‌نام نماینده مرکز درخواست‌کننده در سایت نمایشگاه تجهیزات، پیش‌فاکتور طبق لیست فرم درخواست صادرخواهد شد. صدور پیش فاکتور در مدت برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در محل انجام می شود. ولی درغیر از زمان برگزاری نمایشگاه ، امکان صدور پیش فاکتور در صورت هماهنگی با باشگاه نانو وجود دارد.


5- ثبت محصولات

 نماینده مرکز لازم است پس از ثبت نام درسایت تجهیزات وارد کارتابل خود شده، تجهیزات انتخابی خود را ثبت موقت نموده و در صورت اطمینان از فهرست تجهیزات، ثبت را نهایی و درخواست خرید خود را ارسال نماید. لازم به ذکر است برای ثبت موقت و ثبت نهایی محصولات، خریدار فرصت محدودی دارد و باید زمانبندی را از طریق سایت نمایشگاه پیگیری نماید.


6- بررسی شرایط زیرساختی

پس ازاعلام درخواست تجهیز، شرایط زیرساختی آزمایشگاه و سابقه آموزشی آن مرکز توسط باشگاه نانو بررسی خواهد شد. در صورت تأیید شرایط، امکان تجهیز برای آن مرکز فراهم خواهد شد. شرایط زیرساختی آزمایشگاه را می توانید از اینجا دریافت نمایید.


7- معرفی امضاء کننده قرارداد

 پس از نهایی کردن فهرست تجهیزات مورد درخواست، خریدار باید یک فرد را به عنوان امضاء کننده قرارداد و یک فرد را به عنوان رابط سامانه نمایشگاه طی یک معرفی نامه به صندوق نانو اعلام نماید. ضمنا" امکان اینکه برای هردو کار یک نفر معرفی شود وجود دارد. نمونه معرفی نامه را از اینجا دریافت نمایید.(آدرس پستی و اطلاعات صندوق نانو درسایت نمایشگاه تجهیزات قابل دسترسی است.)


8- امضاء قرارداد و واریز هزینه

پس از نهایی شدن ثبت خرید توسط خریدار، پیش نویس قرارداد فی مابین صندوق نانو و خریدار به کارتابل نماینده خریدار ارسال خواهد شد. در این مرحله لازم است قرارداد در دو نسخه دانلود شده و فرد حقوقی معرفی شده قراردادها را امضاء نماید. براساس مبلغ پرداختی در قرارداد و با در نظرگرفتن حمایت های ستاد نانو، خریدار لازم است هزینه مورد نظر را باهماهنگی باشگاه نانو پرداخت نماید.

درمرحله بعد خریدار باید فیش واریزی را به همراه دونسخه قرارداد مهر و امضاء شده، برای صندوق نانو به آدرس پستی ذکر شده در قرارداد و از طریق پست پیشتاز ارسال نماید.

پس از ارسال قرارداد، لازم است نماینده خریدار مراتب را به صندوق نانو و باشگاه نانو اطلاع رسانی نماید.

 

9-  ارسال و نصب تجهیزات

پس از واریز بودجه تجهیزات از طرف خریدار در طی 4 الی 6 ماه، تجهیزات درخواستی ارسال و نصب می گردد و لازم است فرم های دریافت و نصب آنها توسط امضاء کننده قرارداد مهر و امضاء شود.