تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | بسته‌های پیشنهادی
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
بسته‌های پیشنهادی
filereader.php?p1=main_136a0da0bd5ef36f4

معرفی‌ نانو تکنولوژی


تحریک حس کنجکاوی دانش‌آموزان با هدف ایجاد انگیزه و ترغیب آن‌ها برای آموختن و تحقیق درباره فناوری نانو مهم‌ترین مرحله‌ی شروع آموزش است. ارائه مثال‌ از پدیده‌های قابل توجه در مقیاس نانو با استفاده از محصولات نانویی، کیت‌های توانا، بازی‌های جالب و برگزاری مسابقات می‌تواند به عنوان مرحله اولیه آموزش فناوری نانو به کار گرفته شود.


filereader.php?p1=main_c52a10603d29dfceb

نانو تکنولوژی کاربردی


بخش اصلی‌ فناوری نانو با محصولات کاربردی در زندگی‌ بشر مطابق است. انجام آزمایش‌ها با هدف تولید‌ نانومواد با کاربردهای متنوع، می‌تواند در آموزش مناسب فناوری نانو موثر باشد. آزمایشگاه‌های توانا آموزش کاربردی فناوری نانو را از طریق طراحی‌ چند سری آزمایش سنتز، مشخصه یابی‌ و کاربرد نانو مواد فراهم آورده‌اند. با این روش‌ها جنبه‌های عملی‌ و کاربرد‌های فناوری نانو توسط دانش‌آموزان بهتر درک می‌‌شود.


filereader.php?p1=main_6dad2d5438260f3bd

تکنولوژی‌های در مقیاس نانو


آزمایشگاه‌های توانا با استفاده از دستگاه‌هایی‌ با طراحی مناسب همراه با محتوا‌های آموزشی، دانش‌آموزان را قادر می‌سازد تا به دور از خطر در آزمایشگاه‌ها کار کرده و تحقیقات خود را در زمینه‌های اصلی‌ و کاربردی فناوری نانو انجام دهند.