باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | تجهیزات توانا
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
تجهیزات توانا
filereader.php?p1=main_9a32b48cac3ed9c49

تجهیزات توانا


‌آموزش و نهادینه سازی فناوری نانو نیاز به امکانات و زیرساخت‌های خاص خود دارد. آزمایشگاه تجهیز شده به دستگاه‌های پیشرفته و غیرپیشرفته در حوزه فناوری نانو از ملزومات اولیه برای انجام آزمایش‌ و آموزش این فناوری به علاقه‌مندان فناوری نانو است.

تجهیزات شبکه توانا نظر به ارتباط دستگاه با فناوری نانو و میزان تاثیر آن در انجام آزمایش های این حوزه به دو دسته تخصصی و عمومی تقسیم بندی شده است. در این دسته‌بندی، دستگاه‌هایی که ارتباط بیشتری با فناوری نانو داشته و یا محصول نهایی آن نانویی باشد در گروه تخصصی جای گرفته است و دستگاه‌هایی که در حین فرایند تولید و انجام آزمایش به کار می‌آیند ولی به خودی خود ارتباط مستقیم با فناوری نانو ندارند در گروه عمومی جای گرفته است.

برای مشاهده دستگاه‌های هر قسمت و کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر دستگاه روی قسمت مربوطه کلیک نمایید.