تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | آیین‌نامه ارزیابی آزمایشگاه‌های توانا
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
آیین‌نامه ارزیابی آزمایشگاه‌های توانا


دستورالعمل ارزیابی آزمایشگاه‌های زیرمجموعه شبکه‌ی آزمایشگاه‌های آموزشی توانا


1- هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل، ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی فناوری نانو و میزان تاثیر آن‌ها در رشد علمی و فنی دانش‌آموزان علاقه‌مند به فعالیت‌های فوق برنامه، به منظور ایجاد فضایی پویا از آموزش‌های پژوهش-محور در سطح دانش‌آموزی در کشور و همچنین تقدیر از فعالان این حوزه است.


2- گستره به کارگیری

این دستورالعمل به منظور ارزیابی تمام آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی تجهیز شده در قالب طرح آزمایشگاه‌های آموزشی توانا اجرا خواهد شد.


3- مفاهیم و تعاریف

آزمایشگاه: منظور آزمایشگاهی دانش‌آموزی است که با حمایت طرح آزمایشگاه‌های آموزشی توانا تجهیز شده است. این آزمایشگاه ممکن است در یک پژوهشسرا، مدرسه و ... مستقر باشد.

شبکه: شبکه متشکل از تمام آزمایشگاه‌های تعریف شده در بند قبلی بوده و هدف از ایجاد شبکه، هم‌افزایی توان علمی و فنی و افزایش سطح علمی دانش‌آموزان ایران اسلامی است.

باشگاه: منظور باشگاه دانش‌آموزی فناوری نانو و مسئول بهره‌برداری از طرح آزمایشگاه‌های آموزشی توانا است.

ستاد: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو که زیرمجموعه‌ای از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.


4- مسئولیت

اجرای این آیین‌نامه بر عهده باشگاه دانش‌آموزی فناوری نانو خواهد بود. مسئولیت هر یک از فعالیت‌های مرتبط با این دستورالعمل بر عهده فرد یا مجموعه‌ای مشخص قرار خواهد داشت. همچنین در صورتی که موارد غیر پیش‌بینی شده رخ دهد، و یا اعتراضی نسبت به نحوه اجرای آیین‌نامه وجود داشته باشد، رسیدگی به موضوع و تصمیم‌گیری توسط باشگاه انجام خواهد شد.


5- روش اجرای آیین‌نامه

در این ارزیابی شاخص‌های مختلفی مد نظر قرار گرفته‌اند. روش استخراج این شاخص‌ها به همراه ضرایب اهمیت آن‌ها در ادامه توضیح داده شده است.


6- شاخص‌های ارزیابی آزمایشگاه‌ها

به منظور ارزیابی آزمایشگاه‌ها، شاخص‌های مختلفی مورد نظر قرار می‌گیرند که هر یک از شاخص‌ها با توجه به اهمیت، در امتیاز نهایی نقش دارند. شاخص‌های کلی ارزیابی شامل موارد زیر است:

• فعالیت‌های آموزشی

• فعالیت‌های پژوهشی

• دستاوردهای دانش‌آموزی

• میزان همکاری‌های شبکه‌ای


6-1- فعالیت‌های آموزشی آزمایشگاه

6-1-1- دانش‌آموزان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی مصوب و تعداد دورههایی که هر دانش آموز شرکت کرده است

• به ازای هر دانش‌آموز-دوره (غیر تکراری) 2 امتیاز

تبصره 1: منظور از دوره آموزشی در این بخش، دوره‌ای است که توسط مدرسین مورد تایید باشگاه برگزار شود.


6-1-2- برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی با عناوین مورد تایید باشگاه

• به ازای هر کارگاه 20 امتیاز

• به ازای هر سمینار 10 امتیاز


6-2- فعالیت‌های پژوهشی آزمایشگاه

6-2-1- تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در فعالیت‌های پژوهشی و تعداد پروژه‌های دانش‌آموزی

• به ازای هر نفر-پروژه: 5 امتیاز تبصره 1: در صورت راهیابی پروژه به جشنواره دانش‌آموزی فناوری نانو، امتیاز هر نفر-پروژه با ضریب 2 محاسبه می‌گردد.

تبصره 2: در صورت انتخاب طرح ارائه شده در جشنواره دانش‌آموزی فناوری نانو به عنوان طرح‌های برتر، امتیاز هر نفر-پروژه با ضریب 4 محاسبه می‌گردد.


6-3- دستآوردهای دانش‌آموزی

طرح‌های حائز امتیاز این بخش باید توسط دانش‌آموزی که دوره‌های مصوب را گذرانده‌اند، ارائه شده باشد. همچنین در اجرای این طرح، صرف نظر از ارتباط موضوع آن با فناوری نانو باید از تجهیزات آزمایشگاه (مرتبط با طرح تجهیز آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی) استفاده شده باشد.

• طرح‌های دانش‌آموزی راه یافته به جشنواره دانش¬آموزی فناوری نانو (به ازای هر طرح: 30 امتیاز )

تبصره: مهلت ارائه اطلاعات مربوط به این بخش تنها در بازه زمانی سه ماهه بعد از جشنواره یعنی تا آخر خردادماه همان سال است.

تبصره 1: در صورت راهیابی طرح‌ها به جشنواره جوان خوارزمی، طرح‌ها با شرایط زیر امتیازدهی خواهد شد:

طرح‌های مورد بحث به شرطی قابل پذیرش هستند که با استفاده از تجهیزات آزمایشگاه انجام شده باشد و موضوع آن مرتبط با فناوری نانو باشد.

• مرحله کشوری:

- هر طرح رتبه اول کشوری: 100 امتیاز

- هر طرح رتبه دوم کشوری: 80 امتیاز

- هر طرح رتبه سوم کشوری: 60 امتیاز

• مرحله استانی:

- هر طرح رتبه اول استانی: 50 امتیاز

- هر طرح رتبه دوم استانی: 45 امتیاز

- هر طرح رتبه سوم استانی: 40 امتیاز


6-4- میزان همکاری‌های شبکه‌ای

6-4-1- میزبانی نشست مدیران و یا کارشناسان شبکه آزمایشگاه‌ها

به منظور تشویق آزمایشگاه‌ها به همکاری بیشتر در فعالیت‌های اجرایی و همچنین تقدیر از فعالین این بخش و آشنایی بیشتر آزمایشگاه‌ها با فعالیت‌های یکدیگر، آزمایشگاه برگزار کننده این نشست‌ها امتیاز خواهد گرفت.

قبل از برگزاری هر یک از نشست‌ها، اطلاع‌رسانی به نحو مقتضی صورت می‌گیرد و در صورتی که بیش از یک آزمایشگاه داوطلب برگزاری نشست مورد نظر باشند، اولویت با آزمایشگاهی است که در دوره قبلی ارزیابی، امتیاز بالاتری کسب کرده است.

• امتیاز هر نشست مورد تایید: تا سقف 40 امتیاز


6-4-2- ارائه کارگاه‌های آموزشی در نشست‌های شبکه‌ای

به روز نگه داشتن کارشناسان آزمایشگاه‌ها و افزایش حساسیت آنها به ارتقای سطح علمی یکدیگر و انتقال دانش و تجربیات در شبکه از اهداف طرح آزمایشگاه‌ها میباشد. در این راستا، به آزمایشگاه‌های برگزار کننده کارگاه‌های آموزشی در نشست‌های شبکه‌ای برای کارشناسان آزمایشگاه‌های حاضر در نشست، امتیاز تعلق خواهد گرفت.(هر کارگاه مورد تایید تا سقف 30 امتیاز)


6-4-3- شرکت نمودن مسئولین و کارشناسان آزمایشگاه در نشست‌های شبکه‌ای و فعالیت‌های مرتبط

یکی از بهترین روشهای کسب تجربه در اداره آزمایشگاه‌ها و ارتقا سطح کیفی عملکرد آزمایشگاهها و همچنین اطلاع یافتن از روندهای جدید و مصوبه‌های شبکه، شرکت نمودن مسئولین و کارشناسان آزمایشگاه‌ها در هم اندیشی‌ها و نشست‌های شبکه‌ای است.

• حضور هر یک از مسئول مرکز و یا کارشناس آزمایشگاه – 10 امتیاز (تا سقف 30 امتیاز)


6-4-4- برگزاری جشنواره دانش‌آموزی فناوری نانو

قبل از برگزاری این جشنواره سالانه، اطلاع رسانی به نحو مقتضی صورت میگیرد و در صورتی که بیش از یک آزمایشگاه داوطلب برگزاری همایش مورد نظر باشند، اولویت با آزمایشگاهی است که در دوره قبلی ارزیابی، امتیاز بالاتری کسب کرده است. (امتیاز برگزاری هر جشنواره مورد تایید: تا سقف 300 امتیاز)


6-4-5- تعامل با باشگاه نانو و ارائه گزارش به صورت منظم و ماهیانه در راستای بهبود کیفیت فعالیت‌ها

• به ازای هر گزارش تا سقف 10 امتیاز (بسته به نظر کارشناس باشگاه)

• به ازای ارائه هر خبر از رویدادهای شبکه آزمایشگاهی تا سقف 10 امتیاز (بسته به نظر کارشناس باشگاه)

• به ازای تعامل مناسب با کارشناس باشگاه تا سقف 50 امتیاز (بسته به نظر کارشناس باشگاه)


6-4-6- همکاری بین شبکه‌ای

به ازای همکاری بین دو آزمایشگاه اعم از برگزاری دوره، انجام پروژه مشترک، خدمات دهی دستگاهی و غیره تاسقف 100 امتیاز (بسته به نظر کارشناس باشگاه)


7- زمان اجرای دستورالعمل

بررسی مدارک و امتیازبندی در بازههای زمانی سه ماهه (هر فصل یک بار) انجام می‌شود. لازم است که متقاضیان مدارک خود را تا یک ماه پس از پایان هر فصل ارائه دهند. برای مثال، مدارک مربوط به فصل زمستان باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به باشگاه ارسال گردد. در این مورد، ملاک ارزیابی، تاریخ انجام فعالیت یا تاریخ درج شده روی مدرک مورد استناد خواهد بود.


8- رتبه‌بندی کلی و صدور کارنامه عملکرد

بر اساس نتایج، رتبه بندی کلی در جشنواره فناوری نانو هر سال که در مهر یا آبان برگزار میشود، اعلام خواهد شد. مراکز برتر در اولویت ارائه خدمات تامین تجهیزات و غیره هستند.


9- انتخاب کارشناسان و رابطین برتر شبکه

به منظور ایجاد پارامترهای انگیزشی و افزایش تعامل کارشناسان آزمایشگاه‌ها، بر اساس نحوه همکاری ایشان امتیازهایی محاسبه شده و از کارشناسان حائز امتیازات بالاتر قدردانی می‌شود.