باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | آزمایشگاه‌های تجهیزشده
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
آزمایشگاه‌های تجهیزشده

آزمایشگاه های تجهیز شده


شبکه آموزشی آزمایشگاه های فناوری نانو (توانا) تاکنون موفق به راه اندازی وتجهیز 78 آزمایشگاه درتمامی استان های کشور شده است.

برای مشاهده فهرست و اطلاعات مراکز تجهیز شده در هر استان بر روی نام استان کلیک کنید.