باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | معرفی شبکه توانا
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
معرفی شبکه توانا

filereader.php?p1=main_77b42aecbc2054680

معرفی شبکه توانا


با توجه به گسترش چشمگیر فناوری نانو و آشنایی دانش‌آموزان کشور با این فناوری، وجود یک فضای آزمایشگاهی مناسب برای انجام فعالیت‌های پژوهشی ضروری و کاربردی به نظر می‌رسد. شبکه توانا با هدف ایجاد این فضا مبادرت به تجهیز آزمایشگاه‌های دانش آموزی با دستگاه‌های تخصصی و عمومی در زمینه فناوری نانو و ارائه خدمات آموزشی به این مراکز کرده است.