باشگاه نانو | توانا
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
توانا

filereader.php?p1=main_dcd419b8feebc0936

معرفی شبکه توانا

 شبکه توانا وظیفه تجهیز آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی و ارائه خدمات پشتیبانی و آموزشی به آن‌ها را بر عهد دارد که در این بخش به معرفی این شبکه پرداخته شده و ....

filereader.php?p1=main_d43c2b8f8f3e4f626

اخبار آزمایشگاه‌ها

آخرین اخبار و رخدادهای شبکه توانا را می‌توانید در این قسمت دنبال نمایید ....

filereader.php?p1=main_9a32b48cac3ed9c49

تجهیزات توانا

تجهیزات عمومی و تخصصی متنوعی در لیست دستگاه‌های شبکه توانا جهت ارائه و تجهیز آزمایشگاه‌ها وجود دارد که در این قسمت می‌توانید با آن‌ها آشنا شوید ....

filereader.php?p1=main_a3ba430e70e682dca

آزمایشگاه‌های تجهیزشده

 در این بخش اطلاعات مربوط به آزمایشگاه‌های تجهیزشده در شبکه توانا شامل آدرس مراکز، نام مسئول و امتیاز آزمایشگاه‌ها برحسب فعالیت و غیره قابل مشاهده است ....

filereader.php?p1=main_e48274c366b9e5e12

خدمات

در کنار تجهیز آزمایشگاه‌های شبکه توانا، خدمات آموزشی و پشتیبانی متنوعی ارائه می‌شود که برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به این قسمت مراجعه کنید ....

filereader.php?p1=main_1b76dca9abb8ce923

آیین نامه‌های توانا

  قوانین و آیین‌نامه‌‌های حمایتی و ارزیابی شبکه توانا را می‌توانید در این بخش مطالعه کنید ....

filereader.php?p1=main_9fa57bcd20ec22ba8

راهنمای درخواست تجهیز

تمامی مدارس و پژوهشسراهای دولتی و غیردولتی امکان درخواست برای تجهیز مراکز خود را دارند که نحوه ارسال این درخواست‌ها را می‌توانید در این بخش مشاهده کنید ....

filereader.php?p1=main_47423ec3d62d6758c

مسابقه توانمند

به منظور فعال‌سازی آزمایشگاه‌های شبکه توانا، مسابقات سالیانه توانمند برگزار می‌شود. اطلاعات بیشتر را می‌توانید با مراجعه به این بخش بدست آورید ....