تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | آذربایجان شرقی
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
آذربایجان شرقی

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان آذربایجان شرقی : 5


آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

تبریز

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

مرکز آموزش فنی حرفه ای شماره 3

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

آقای غفاری

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

علی محمدی

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

رجایی شهر، بلوار دکتر حسابی، میدان دکتر حسابی، جنب دانشگاه علمی کاربردی بازرگانی، مرکز آموزش فنی حرفه ای شماره 3

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

041-33826939

041-33826940

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس        - اسپاترینگ رومیزی        - SPM              - انفجار الکتریکی سیم

- التراسونیک       - اتوکلاو                       - انکوباتور          - گلاوباکس

                         - هود                 - Spin coating             - سانتریفیوژ       - کوره

                         - آون                  - PHمتر                      - هیتراستیرر       - اسپکتروفتومتر  

                        - حمام مافوق‌صوت - BET                       - ترازوی دیجیتال    - آب مقطرگیری


آزمایشگاه شماره 2

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

تبریز

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی آذربایجان

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

طیبه غفاری

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

خانم پاشالو

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

تبریز،خیابان شریعتی‌جنوبی، اول خیابان مصلا(کوچه والمان)، جنب شرکت تعاونی‌ ‌فرهنگیان ناحیه 3، پژوهش‌سرای دانش‌آموزی آذربایجان

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

041-35545220

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپاترینگ رومیزی

- التراسونیک     - اسپکتروفتومتر


آزمایشگاه شماره 3

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

میانه

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی عین القضات

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

علی هدایتی

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

اسماعیل مختاری

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

میانه،خیابان کشاورزان، روبروی درمانگاه‌ تأمین‌ اجتماعی، پژوهش‌سرای دانش‌آموزی عین القضات میانه

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

041-52237632

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپاترینگ رومیزی

- التراسونیک     - اسپکتروفتومتر


آزمایشگاه شماره 4

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

مراغه

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی مراغه

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

نوید حاتمی

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

ساناز انتظاری

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

مراغه، خیابان اوحدی، روبروی کانون شهید متذکر، تالار شهید بهشتی، پژوهش سرای دانش آموزی مراغه

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

041-37241584

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس                - اسپاترینگ رومیزی

- التراسونیک               - اسپکتروفتومتر


آزمایشگاه شماره 5

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

بناب

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی بناب

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

یعقوبعلی کاظم نژاد اصل

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

ساناز انتظاری

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

بناب- میدان تأمین‌اجتماعی- خیابان فرمانداری (شهرک‌امام)- بالاتراز فرمانداری- پژوهش‌سرای  بناب کدپستی: 5551874137

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

041-37762728


filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

 - الکتروریس                    - اسپاترینگ رومیزی             - انفجار الکتریکی سیم     

 - التراسونیک                  - اسپکتروفتومتر