تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | آذربایجان غربی
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
آذربایجان غربی

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان  آذربایجان غربی: 2


آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

ارومیه

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش سرای رازی

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

لعیا افراسیابی

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

یحیی کاظمی

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

ارومیه، خیابان صاحب تبریزی، خیابان رازی، جنب هنرستان شهید عسگری، پژوهش سرای رازی

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

044-33456797

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - التراسونیک

- آون               - انفجار الکتریکی سیم


آزمایشگاه شماره 2

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

سلماس

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهشسرای حاج محمد طلایی رازی

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

رضا شاکری‌مغانجوقی

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

محمد مجیدی

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

آذربایجان غربی، سلماس، خیابان چمران،تقاطع‌طالقانی، پژوهشسرای حاج محمد طلایی سلماس

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

044-35223057

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

-الکتروریس       - اسپاترینگ رومیزی     - اسپکتروفتومتر     - انفجارالکتریکی سیم

- التراسونیک     -  هیتراستیرر             - PHمتر                - سانتریفیوژ

                         - هود              - STM                       -پوشش‌دهی چرخشی


آزمایشگاه شماره 3

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

ماکو

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهشسرای دانش آموزی امام رضا(ع)

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

ساسان شرف لو


filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

آذربایجان غربی، ماکو، خیابان امام،بالاترازشهرداری، پژوهشسرای دانش آموزی امام رضا(ع)

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7


filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

-الکتروریس       - اسپاترینگ رومیزی     - اسپکتروفتومتر     - انفجارالکتریکی سیم

- التراسونیک     -  هیتراستیرر             - PHمتر                - سانتریفیوژ

                         - هود              - STM                       -پوشش‌دهی چرخشی