تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | اردبیل
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
اردبیل

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان اردبیل: 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

اردبیل


filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش سرای دانش آموزی استاد بابا صفری

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

مهدی خلیلی

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

صابر رجایی

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

چهارراه امام خمینی، جنب شهرداری مرکزی ودرمانگاه امام حسین،روبروی اداره برق، پژوهش سرای دانش آموزی استاد بابا صفری

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

045-33234308

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- انفجار الکتریکی سیم       - التراسونیک               - سانتریفیوژ

- الکتروریس                     - هود شیمی              - کوره

                         - آون                              - pHمتر