تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | اصفهان
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
اصفهان

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان اصفهان  : 2


آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

اصفهان

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش سرای فضیلی اصفهان 

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

حمید نعمت بخش

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

اصفهان،خیابان‌شیخ‌صدوق شمالی، خیابان شیخ مفید، چهارراه دهش، پژوهش‌سرای فضیلی اصفهان

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

031-36642730

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

-الکتروریس             - اسپاترینگ رومیزی               - التراسونیک

- کوره                    - پوشش دهی چرخشی       - انفجار الکتریکی سیم 

                         - گلاوباکس             - اسپکتروفتومتر                   - سانتریفیوژ                 - انکوباتور


آزمایشگاه شماره 2

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

شهرضا


filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش سرای دانش آموزی استاد طاهر

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

محمد جلی

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

محمدصادق شهری

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

شهرضا، میدان حر، خیابان 11 اردیبهشت

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

031-53235204

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس                    - اسپاترینگ رومیزی

- STM                            - انفجار الکتریکی سیم