تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | چهارمحال و بختیاری
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
چهارمحال و بختیاری

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان چهارمحال وبختیاری : 2

آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

شهرکرد

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای شهید چمران ناحیه1 

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

فریبا اصغریان

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

امیدعلی خلیل مقدم

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

شهرکرد، خیابان سعدی، دبیرستان فجراسلام،طبقه سوم، پژوهش‌سرای شهید چمران شهرکرد

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

038-32244795

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - التراسونیک

- انفجار الکتریکی سیم

آزمایشگاه شماره2

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

سامان

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش آموزی رازی

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

حمیرا داودی


filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

سامان، بلوارمعلم، پژوهشسرای رازی سامان

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

038-33523030

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - التراسونیک

- انفجار الکتریکی سیم