تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | خراسان جنوبی
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
خراسان جنوبی

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان خراسان جنوبی : 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

بیرجند

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

 پژوهش سرای جابربن حیان

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

ابراهیم بهداد فر

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

مهناز زنگویی نژاد

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

بیرجند، خیابان شهید منتظری، نبش منتظری6،جنب سینما بهمن، پژوهش سرای جابربن حیان

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

056-32227016
056-32229695

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپاترینگ رومیزی

- التراسونیک     - انفجار الکتریکی سیم