تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | خراسان رضوی
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
خراسان رضوی

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان خراسان رضوی : 6


آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

مشهد

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای علامه طباطبایی

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

ابوالفضل کوششی

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41


سوسن وجدانی


filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

مشهد، خیابان عبادی 71، بعد از چهارراه دوم، پژوهش سرای علامه طباطبایی

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

051-37338867

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

-الکتروریس            - اسپاترینگ رومیزی             - هیتر استیرر

- PH متر               - سانتریفیوژ                         - انکوباتور


آزمایشگاه شماره 2


filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

مشهد

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش سرای ملاصدرا

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

رضا قاسمی

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

امیرمهدی زاده

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

مشهد، احمد آباد، خیابان ملاصدرا، ملاصدرا 6، پژوهش سرای ملاصدرا

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

051-38412703
051-38407400

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپاترینگ رومیزی

- STM             - انفجار الکتریکی سیم


آزمایشگاه شماره 3

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

مشهد

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای رباتیک دانش آموزی

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

مهدی رجبی

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

مریم قدریان

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

مشهد-تقاطع بلوار دانشجو و فرهنگ-جنب اداره آموزش‌وپرورش ناحیه 6-روبروی دبستان فرهنگیان

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

051-38662232

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- اسپکتروفوتومتر             - هیتر استیرر        - ترازوی دیچیتال

- PH متر                        - اسپین کوتر         - اسپاترینگ رومیزی

                        - ترازوی دیجیتالآزمایشگاه شماره 4

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

تربت جام

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش سرای دانش آموزی ثامن الائمه

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

مصطفی بزمی

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

محمود رعنایی

سیمین ایرانخواه

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

تربت جام- بلوار امام خمینی 39- چهارراه سوم- پژوهش‌سرای دانش آموزی ثامن الائمه

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

051-52522014

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس            - اسپکتروفوتومتر             - هیتر استیرر

- pHمتر                 - اسپین کوتر                  - التراسونیک

                         - کوره                   - اتوکلاو


آزمایشگاه شماره 5

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

سبزوار

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای اسرار

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

حمیدرضا عدالت منش

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa


دکتر احسان کوشکی

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

سبزوار، خیابان مطهری، حاشیه میدان لاله، پژوهش‌سرای دانش آموزی اسرار

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

051-44657430

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس            - اسپاترینگ رومیزی             - التراسونیک

- سانتریفوژ             - اسپکتروفوتومتر                 - اسپین کوتر                      

                         - اتوکلاو                 - ترازو دیجیتال                     - کورهآزمایشگاه شماره 6

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

نیشابور

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش آموزی مهندس سینا مسیح آبادی

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

امیر هوشنگ زراعتی

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa


مسلم زحمت کش

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

نیشابور-خیابان فردوسی‌شمالی-خیابان بهشت-پژوهش‌سرای مهندس سینا مسیح آبادی

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

051-42213342

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

-الکتروریس            - اسپاترینگ رومیزی             - التراسونیک

- اسپین کوتر          - انفجار الکتریکی سیم          - اتوکلاو   

                         - SPM                   - ضخامت سنج