تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | خراسان شمالی
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
خراسان شمالی

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان خراسان شمالی : 2


آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

بجنورد

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی محمدتقی بجنوردی

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

پیمان آذری آزاد

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

حجت الله علیزاده

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

بجنورد، خیابان دوچنار، پژوهش سرای دانش آموزی بجنورد

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

058-32236692

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپاترینگ رومیزی

- STM             - انفجار الکتریکی سیم


آزمایشگاه شماره 2

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

شیروان

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی فارابی

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

آقای شیرنژاد

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

ابوالفضل کاظم‌نیا

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

شیروان، فردوسی، جنب دبستان سعدی

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

058-36235800

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- التراسونیک - هیتراستیرر

-انفجار الکتریکی سیم