تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | خوزستان
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
خوزستان

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان  خوزستان : 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

اهواز


filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش سرای دانش آموزی فارابی

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

سید آزادی حسینی

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

                                       اکبر موحد

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

اهواز، فلکه ساعت، امانیه، خیابان جندی شاپور، پشت مسجد ارشاد،پژوهشسرای فارابی

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

 061-33362735-6


filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس          - هود           - اسپاترینگ رومیزی    - التراسونیک    - اسپکتروفتومتر

- پوشش دهی چرخشی            - هیتراستیرر             - آون              - سانتریفیوژ      

                         - انکوباتور            - گلاوباکس      - کوره                     - pHمتر