تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | زنجان
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
زنجان

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان زنجان : 2


آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

خرمدره

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

ابوالفضل یوسفعلی

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa


حسن نجاتی فرد

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

زنجان، شهرستان خرمدره، انتهای خیابان سردار جنگل، روبروی بوستان شهید پناهی، پژوهش‌سرای دانش‌آموزی فرهیختگان

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

024-35534252

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس     - اسپاترینگ رومیزی             -  التراسونیک     - انفجار الکتریکی سیم    

- هیتراستیرر    - پوشش دهی چرخشی      - PH متر           - آون

                         - کوره             - سانتریفیوژ                        - هود               - انکوباتور


آزمایشگاه شماره 2

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

زنجان

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

 پژوهش‌سرای دکتر امیرعلم غضنفریان

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

فاطمه روحانی

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41


مریم خلخالی
پروین اسدی فرد


filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

زنجان، خیابان صف (کارگر)، کوچه علوی، پلاک 4، پژوهش سرای دکتر امیرعلم غنضفریان

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

024-33456102

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس                      - التراسونیک

- انفجار الکتریکی سیم