تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | سمنان
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
سمنان

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان سمنان : 3


آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

سمنان

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهشسرای دانش آموزی حسن ابن حیثم

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

مرتضی خیرخواه

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

آزیتا معصوم‌پور

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

سمنان ،بلوارسعدی ، چهارراه صاحب الامر، انتهای صاحب الامر2

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

023-33327150

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپاترینگ رومیزی

- STM


آزمایشگاه شماره 2

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

شاهرود


filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان شاهرود

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

خانم ذوالفقاری

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

طیبه شیرزاد

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

شاهرود، میدان‌ هفت تیر، روبروی درب اصلی دانشگاه صنعتی شاهرود، کوچه استعدادهای ‌درخشان، پژوهش سرای دانش‌آموزی

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

023-32392058


filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپکتروفتومتر

- التراسونیک


آزمایشگاه شماره 3

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

دامغان

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش آموزی جابر بن حیا

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

عبد الحمید حسن بیکی

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

زهرا علینژاد

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

دامغان - بلوار پیروزی - باغ جنت شرقی - جنب کبابی باباحیدر - پژوهش‌سرا و آزمایشگاه مرکزی جابر‌بن حیان سمنان

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

023-35247067

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس          - اسپاترینگ رومیزی          - اسپین کوتر

- التراسونیک        - آب مقطر گیری               - ترازوی‌دیجیتال   

                         - کوره