تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | سیستان و بلوچستان
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
سیستان و بلوچستان

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان سیستان وبلوچستان : 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

زاهدان

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش آموزی پویندگان زاهدان

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

زهرا صحرانشین

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

زبیده شیخ زاده

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

زاهدان - خیابان آزادی - جنب فروشگاه فرهنگیان(دبستان 13 آبان) پژوهش‌سرای پویندگان

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

054-33224025

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- التراسونیک      - انفجار الکتریکی سیم