تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | فارس
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
فارس

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان  فارس: 4


آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

شیراز

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی رازی

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

سوسن فولادفر

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

مهدی پزشکیان

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

شیراز - بین چهارراه سینما سعدی و سه را برق - قبل از کوچه 16- پژوهش‌سرای رازی

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

071-32334419

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپاترینگ رومیزی

- STM             - انفجار الکتریکی سیم


آزمایشگاه شماره 2

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

فسا

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای پرفسور نظامی فسا

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

اعظم فرح وشی

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

علی اصغر زحمتکش

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

فسا - خیابان فرمانداری - کوچه شاهزاده قاسم - پژوهش سرای 

پروفسور نظامی

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

071-53315823

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- کوره           - اسپاترینگ رومیزی          - هیتراستیرر                   - آون

- STM          - انفجار الکتریکی سیم      - پوشش‌دهی‌چرخشی     - سانتریفیوژ

                         -الکتروریس    - PH‌متر


آزمایشگاه شماره 3

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

استهبان

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهشسرای باقرالعلوم

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

نرگس ضیایی پور

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

فاطمه زارعیان  

فاطمه عسگری

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

استهبان- میدان امام خمینی- پژوهشسرای باقرالعلوم

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

071-53231843

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپاترینگ رومیزی

- التراسونیک


آزمایشگاه شماره 4

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

گراش

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش سرای دانش آموزی شهدای فرهنگی

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

سمیه قاسمی زادگان

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

محمد علی حیدری

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

فارس، شهرستان گراش، انتهای بلوار شهید منفرد ،جنب پارک نارنج

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

071-52456712-3

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس                 - اسپاترینگ رومیزی             - انفجار الکتریکی سیم

- اسپکتروفتومتر            - هیتراستیرر                     - PH متر

                         - آون                          - کوره                              - سانترفیوژ                 - هود


آزمایشگاه شماره 5

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

فیروزآباد

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش سرای دانش آموزی جابرابن حیان

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

علی رضا محمدی فر


filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

فیروز آباد، میدان روزبه، پژوهش سرای دانش آموزی جابرابن حیان

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

071-38723803

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس                 - اسپاترینگ رومیزی             - انفجار الکتریکی سیم

- اسپکتروفتومتر            - هیتراستیرر                     - PH متر

                         - آون                          - کوره                              - سانترفیوژ                 - هود


آزمایشگاه شماره 6

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

لارستان

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش سرای دانش آموزی بوعلی

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

عالیه نراقی


filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

لارستان، شهرجدید،30 متری بهداشت ،پشت مسجد خدیجه کبری،پشت مجتمع آموزش عالی، پژوهش سرای بوعلی

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

071-52251925

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس                 - اسپاترینگ رومیزی             - انفجار الکتریکی سیم

- اسپکتروفتومتر            - هیتراستیرر                     - PH متر

                         - آون                          - کوره                              - سانترفیوژ                 - هود