تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | قزوین
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
قزوین

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان قزوین : 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

قزوین

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

آقای قناد نیا

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

علیرضا یعقوبی

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

قزوین، خیابان شهید دستغیب ،اداره کل آموزش وپرورش ،ساختمان شماره3 ، طبقه زیرین

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

028-33363504

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس    - اسپاترینگ رومیزی        - هیتراستیرر                  - هود

- PHمتر         - سانتریفیوژ                  - پوشش‌دهی‌چرخشی    - کوره

                         - اتوکلاو         - انکوباتور                      - گلاوباکس                    - آون

                         - AFM           - اسپکتروفتومتر              - STM