تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | قم
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
قم

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان قم : 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

قم

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی پرفسور حسابی

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

آقای مردانی

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

آمنه وزیری راد

روح اله شاکرنژاد

سارا زادگان

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

خیابان بلوار امین - کوچه شماره 1 - مرکز تحقیقات پژوهش سرای پروفسور حسابی

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

025-32613855

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس    - اسپاترینگ رومیزی        - اتوکلاو

- سانتریفیوژ    - التراسونیک                 - آون

                         - کوره            - هیتراستیرر                 - پوشش‌دهی چرخشی