تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | کردستان
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
کردستان

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان کردستان : 2


آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

سنندج

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی ناحیه‌ 2‌ سنندج

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

فرانک زمانی راد

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa


نادر امینی

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

سنندج، خیابان هفده شهریور، بالاتر ازسه راه شیخان، جنب دبیرستان سروش

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

087-33166359

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - pHمتر        - انکوباتور

- هیتراستیرر    - انفجار الکتریکی سیم    - التراسونیک

                        - سانتریفیوژ      - اتوکلاو                        - هود


آزمایشگاه شماره 2

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

قروه

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای امام‌خمینی قروه

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

علاءالدین بختیاری

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

عبدالحسین شریفی راد

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

کردستان،شهرستان قروه، خیابان باهنر، جنب فرمانداری، پژوهش‌سرای امام خمینی قروه

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

087-35250222

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - پوشش‌دهی چرخشی 

- التراسونیک     - انفجار الکتریکی سیم

آزمایشگاه شماره 3

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

بیجار

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش آموزی       دکتر ریاضی

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

علیرضامیرخانی


filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

میدان فاضل گروسی،روبروی پارک 15خرداد، پژوهش سرای دانش آموزی دکترریاضی

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

087-38234010

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - پوشش‌دهی چرخشی 

- التراسونیک     - انفجار الکتریکی سیم

آزمایشگاه شماره 4

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

سقز

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش آموزی خاتم الانبیاء

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

عزت براتی


filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

سقز،خیابان امام خمینی،پشت کانون شهیدبهشتی، جنب فرمانداری، پژوهش‌سرای خاتم الانبیاء

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

087-36224310

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - پوشش‌دهی چرخشی 

- التراسونیک     - انفجار الکتریکی سیم

آزمایشگاه شماره 5

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

مریوان

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش آموزی دکترپرتوماه

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

ابراهیم مرادی


filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

مریوان،نبش خیابان ارتش، جنب تعاونی مصرف فرهنگیان،کانون شهید باهنر، پژوهش‌سرای دانش آموزی دکتر پرتو ماه

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

087-34547710

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - پوشش‌دهی چرخشی 

- التراسونیک     - انفجار الکتریکی سیم