تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | کرمان
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
کرمان

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان  کرمان : 3


آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

کرمان

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهشکده ی دانش آموزی تعلیم وتربیت

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

آرمان شکوه سلجوقی

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

دکتر بتول تهامی پور

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

کرمان- خیابان قرنی- کوچه شماره 6 -پژوهشکده تعلیم ‌و تربیت 

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

034-32265913

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس          - اسپاترینگ رومیزی           - التراسونیک      - کوره

- AFM                 - انفجار الکتریکی سیم       - سانتریفیوژ       - هود

                         - اسپکتروفتومتر    - پوشش‌دهی چرخشی      - pH‌متر            - آون     

                         - هیتراستیرر


آزمایشگاه شماره 2

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

جیرفت

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای جابربن حیان

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

رضا شریعت زاده

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

شمس الملوک بهره‌مند

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

جیرفت- خیابان عدالت- جنب باغ ملی- پژوهش‌سرای جابربن حیان

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

034-43217503

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - التراسونیک               - انفجار الکتریکی سیم         - کوره

- STM             - اسپاترینگ رومیزی      - هیتر استیرر                     - ترازو دیجیتال


آزمایشگاه شماره 3

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

سیرجان

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش آموزی نواندیشان سیرجان

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

آقای قنبرپور

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

 فاطمه شاه‌حیدری

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

سیرجان - خیابان شریعتی - جنب سالن کشوری - پژوهش‌سرای نواندیشان

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

034-42204108

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

 - هود شیمیایی                   - هیتر استیرر                    - آب دیونیزه ساز       

                         - سانتریفیوژ (4000)             - اسپاترینگ رومیزی              - بن ماری            

                         - ترازو دیجیتال                     - pHمتر                              - کوره         

                        - اسپکتروفتومتر                    - انکوباتور                           - انفجارالکتریکی‌سیم    

                        -  اتوکلاو                              - آون                                - AFM