تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | کهگیلویه و بویراحمد
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
کهگیلویه و بویراحمد

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان  کهگیلویه و بویراحمد: 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

یاسوج

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش سرای دانش آموزی امام صادق

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

شهباز زمانی

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

صمد انصاری

علی طرب ساز

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

یاسوج، خیابان معلم، خیابان شاهد 26، پژوهش سرای امام صادق

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

074-33338111

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس                           - التراسونیک 

- انفجار الکتریکی سیم