تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | گیلان
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
گیلان

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان گیلان : 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

رشت

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای پروفسور رضا ناحیه 1

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

هایده برادران

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

نادر غفاری خلیق

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

رشت، میدان‌ فرهنگ، پژوهش‌سرای‌ پروفسور‌ رضا  ناحیه‌ 1 رشت

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

013-33571558

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپاترینگ رومیزی

- التراسونیک    - اسپکتروفتومتر