تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | مرکزی
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
مرکزی

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان مرکزی : 2


آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

اراک

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش آموزی خلیج فارس(قلم چی)

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

مسعود ستوه نژاد

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa


عباس ‌امینی

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

اراک،خیابان امام خمینی ،جنب سالن 22بهمن

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

086-32228084

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپاترینگ رومیزی

- التراسونیک     - انفجار الکتریکی سیم


آزمایشگاه شماره 2

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

محلات

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش آموزی شهید حسن رضایی

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

رضا بهرامی

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

علی اسماعیلی

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

محلات ، خیابان انقلاب، نبش میدان سرداران

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

086-43222190

086-43223094

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس                - اسپین کوتر                            - ترازوی دیجیتال

- التراسونیک               - انفجار الکتریکی سیم