تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | همدان
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
همدان

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان  همدان : 2


آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

همدان

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی پروفسور حسابی

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

نسرین صادقی مهر

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

سعید تقی پور

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

همدان،خیابان طالقانی، چهارراه ابن سینا، پژوهش‌سرای پروفسورحسابی

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

081-38354026

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپاترینگ رومیزی

- STM             - انفجار الکتریکی سیم


آزمایشگاه شماره 2

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

ملایر

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهید احمدرضا احدی

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

معصومه بشری

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

منیژه قهرمان پور

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

 خیابان شهدا ،جنب ثبت احوال، پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهید  احمدرضااحدی(دبیرستان یدالله زمان سابق)

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

081-32249996

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپاترینگ رومیزی

- التراسونیک    - انفجار الکتریکی سیم