تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | یزد
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
یزد

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان یزد : 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

یزد

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

باشگاه دانش آموزی علمی پژوهشی جوان

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

مهدی مستقل چی

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

فاطمه شهسواری

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

بلوار طالقانی، ابتدای کوچه حنا، باشگاه علمی پژوهشی جوان

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

035-36260200

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپاترینگ رومیزی        - پوشش‌دهی چرخشی    - هود

- التراسونیک    - انفجار الکتریکی سیم    - اسپکتروفتومتر                - هیتر استیرر

                         - کوره             - سانتریفیوژ                    - گلاوباکس