باشگاه نانو | انتشارات
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
انتشارات

filereader.php?p1=main_f3e4e834c6c245a94

مقاله‌ها

بیش از دویست مقاله با موضوع مفاهیم نانو، کاربردها، تجهیزات، مدیریت نانو و غیره که یکی از بهترین منابع آموزشی هستند، در این بخش گرد هم آمده‌است.....

filereader.php?p1=main_14b922608cb860e03

گزارش‌ها

در این بخش، گزارش جامع فعالیت‌های باشگاه نانو به تفکیک موضوعی و همچنین گزارشی از فعالیت‌های مراکز دانش‌آموزی فعال در حوزه نانو آمده است....

filereader.php?p1=main_669737b7c10de2ed3

مصاحبه‌ها

به منظور معرفی فعالیت‌های آزمایشگاه‌های توانا، برگزیدگان المپیادهای نانو و همچنین سایر فعالین این حوزه، گفتگوهایی توسط باشگاه نانو انجام شده است. ....

filereader.php?p1=main_ac274eb70acd6eb7c

معرفی کتاب

کتاب‌های با موضوع علوم و فناوری نانو که برای دانش‌آموزان نوشته شده است به طور خلاصه در این بخش معرفی می‌شوند....

filereader.php?p1=main_51180a621b29772aa

ماهنامه زنگ نانو

ماهنامه دانش‌آموزی زنگ نانو نخستین نشریه دانش‌آموزی در زمینه فناوری نانو است که توسط باشگاه نانو تهیه و منتشر می‌شود....