تست عنوان
close
باشگاه نانو | زنگ نانو | شرایط آیین نامه تشویقی
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
شرایط آیین نامه تشویقی
filereader.php?p1=main_525daebe9477935ca

با توجه به محتوای خبری و آموزشی مناسب این ماهنامه و نقش آن در ترویج فناوری نانو، باشگاه نانو درصدد تدوین آیین نامه فروش و اشتراک زنگ نانو به هدف افزایش مشترکین و توزیع گسترده‌تر این ماهنامه در سراسر کشور برآمده است. بر اساس این آیین نامه درصدی از مبلغ ماهنامه به عنوان حمایت تشویقی برای مراکز یا افراد علاقمند به همکاری در این زمینه در نظر گرفته شده است.
جدول 1: میزان حمایت تشویقی در نظر گرفته شده برای مروجین ماهنامه زنگ نانو


مرکز میزان درصد تشویقی از مبلغ اشتراک ماهنامه شرایط
مراکز آموزش و پرورش 10 درصد حداقل 100 اشتراک
پژوهش‌سراها 10 درصد حداقل 50 اشتراک
مدارس 10 درصد حداقل 25 اشتراک
افراد 10 درصد حداقل 20 اشتراک

تبصره: برای تهیه بیش از 150 اشتراک 12 درصد، بیش از 250 مورد 15 درصد، بیش از 500 اشتراک 20 درصد و بیش از 1000 اشتراک 25 درصد از مبلغ اشتراک منظور شده است.


امتیاز ویژه: با توجه به اهمیت ترویج فناوری نانو، وزارت آموزش و پرورش در ارزیابی سالانه خود برای مجریان فعالیت‌های نانو امتیازاتی در نظر گرفته است که ترویج این فناوری از طریق توسعه توزیع ماهنامه دانش‌آموزی زنگ نانو یکی از این موارد است. علاوه‌براین، باشگاه نانو برای همکاری موفق نهادهای ترویجی فعال در المپیاد نانو برای تهیه اشتراک این ماهنامه، در آیین نامه‌ی رتبه‌بندی نهادهای ترویجی که به زودی منتشر خواهد نمود، امتیازی لحاظ نموده است.


جهت سهولت انجام امور مالی و اداری مربوطه لازم است از 20 تا 25ام پایان هر ماه طی یک نامه آمار اشتراک‌های تهیه شده به انضمام فرم‌های اشتراک و رسیدهای پرداخت به دفتر باشگاه ارسال شود. این آمار شامل مجموع اشتراک‌های گروهی و مجموع اشتراک‌های فردی تهیه شده به صورت مجزا باشد. ضمنا در این نامه معرفی فرد فعال در این زمینه به همراه شماره حساب و کارت بانک ملی مورد نظر برای انجام امور مالی و پرداخت مبالغ حمایت نیز الزامی است.


نکته: جهت ارسال موفق ماهنامه‌ها و تهیه آمارهایی از مشترکین ماهنامه، درج آدرس دقیق پستی با خط خوانا به همراه کدپستی و همچنین مشخصات فرد گیرنده اشتراک در فرم تهیه اشتراک الزامی است.