باشگاه نانو | زنگ نانو | اشتراک در ماهنامه
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
اشتراک در ماهنامه
filereader.php?p1=main_911af7aa209e00b49

اشتراک در ماهنامه


ماهنامه دانش‌آموزی زنگ نانو نخستین نشریه دانش‌آموزی در زمینه فناوری نانو است که توسط باشگاه نانو تهیه و منتشر می‌شود. مخاطبان اصلی این ماهنامه دانش‌آموزان مقطع متوسطه هستند. زنگ نانو در طی 9 ماه تحصیلی هر ماه یک شماره و در تابستان یک شماره به صورت ویژه‌نامه منتشر می‌شود و امید است که برای توسعه و آشنایی هرچه بیش‌تر دانش‌آموزان با فناوری نانو و ترغیب آنان به آموختن و پژوهش در این علم مفید فایده واقع گردد.


این ماهنامه دارای بخش‌های اصلی اخبار، مقاله‌های دانش‌آموزی، سرگرمی، معرفی کاربردها، محصولات، سایت‌ها و مراکز فعال نانو است که در این بخش‌ها امکان چاپ مطالب ارسالی توسط مراکز آموزشی و تحقیقاتی و مطالب برگزیده دانش‌آموزان علاقمند وجود دارد.


با استفاده از آیکن‌های زیر می‌توانید شرایط آیین نامه تشویقی و همچنین نحوه گرفتن اشتراک را مشاهده فرمایید.