تست عنوان
close
باشگاه نانو | المپیاد نانو | شبیه‌سازی
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
شبیه‌سازی
filereader.php?p1=main_894f782a148b33af1

شبیه‌سازی


کارگاه‌های شبیه‌سازی فرآیندهای آزمایشگاهی، یکی از بخش‌های اصلی اردوی عملی المپیاد نانو است که در راستای پروژه عملی هر دوره برگزار می‌گردد. جزوه آموزشی شبیه‌سازی دوره چهارم به بعد را می‌توانید در این صفحه دریافت کنید.

         filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9          filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d           filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6